GDC

Xi Lanh Khí Parker GDC

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Cửa hàng: Số 28 Chùa Vua - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0905.972.868

Email : thuykhihagiang@gmail.com

Thông số kĩ thuật

 

GDC40-25 | GDC40-50 | GDC40-75 | GDC40-100 | GDC40-125 | GDC40-150  GDC40-200  GDC40-250  GDC40-300  GDC40-350  GDC40-400  GDC40-450  GDC40-500  GDC50-25   GDC50-50   GDC50-75   GDC50-100  GDC50-125  GDC50-150  GDC50-200  GDC50-250  GDC50-300  GDC50-350 GDC50-400 GDC50-450 GDC50-500GDC63-25  GDC63-50  GDC63-75  GDC63-100 GDC63-125 GDC63-150 GDC63-200 GDC63-250 GDC63-300 GDC63-350 GDC63-400 GDC63-450 GDC63-500GDC80-25 GDC80-50 | GDC80-75 GDC80-100 | GDC80-125 | GDC80-150 | GDC80-200 | GDC80-250 | GDC80-300 | GDC80-350 | GDC80-400 | GDC80-450GDC-80-500    GDC100-25 | GDC100-50 | GDC100-75 | GDC100-100 | GDC100-125 | GDC100-150 GDC100-200 GDC100-250 GDC100-300 GDC100-350 GDC100-400 GDC100-450 GDC100-500 GDC125-25  GDC125-50  GDC125-75  GDC125-100 GDC125-125 GDC125-150 GDC125-200 GDC125-250 GDC125-300 GDC125-350 GDC125-400 GDC125-450 GDC125-500
GDC150-50 GDC150-75 GDC150-100 GDC150-125 GDC150-150 GDC150-200 GDC150-250 GDC150-300 GDC150-350 GDC150-400 GDC150-450 GDC150-500