MCV

Van Chân Không MCV

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Cửa hàng: Số 28 Chùa Vua - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0905.972.868

Email : thuykhihagiang@gmail.com

Thông số kĩ thuật

Van hút chân không SMC ZH05BS-06-06 , ZH05BS-06-06P , ZH05BL-06-06 , ZH05BL-06-06P , ZH07BS-06-06 , ZH07BS-06-06P , ZH07BL-06-06 , ZH07BL-06-06P , ZH10BS-06-06 , ZH10BS-06-06P , ZH10BL-06-06 , ZH10BL-06-06P , ZH13BS-08-10 , ZH13BS-08-10P , ZH13BL-08-10 , ZH13BL-08-10P , ZH05BS-06-01 , ZH05BS-06-01P , ZH05BL-06-01 , ZH05BL-06-01 P , ZH07BS-06-01 , ZH07BS-06-01 P , ZH07BL-06-01 , ZH07BL-06-01 P , ZH10BS-06-01 , ZH10BS-06-01 P , thiết bị chân không ZH10BL-06-01 , ZH10BL-06-01P , ZH13BS-08-02 , ZH13BS-08-02P , ZH13BL-08-02 , ZH13BL-08-02P , ZH05BS-01-01 , ZH05BS-01-01P , ZH05BL-01-01 , ZH05BL-01-01P , ZH07BS-01-01 , ZH07BS-01-01P , ZH07BL-01-01 , ZH07BL-01-01P , ZH10BS-01-01 , ZH10BS-01-01P , ZH10BL-01-01 , ZH10BL-01-01P , ZH13BS-01-02 , ZH13BS-01-02 P , ZH13BL-01-02 , van chân không ZH13BL-01-02 P , ZH05DS-06-06-06 , ZH05DS-06-06-06P , ZH05DL-06-06-06 , ZH05DL-06-06-06P , ZH07DS-06-06-06 , van hút chân không ZH07DS-06-06-06P , giac hút chân không ZH07DL-06-06-06 , ZH07DL-06-06-06P , ZH10DS-06-06-08 , ZH10DS-06-06-08P , ZH10DL-06-06-08 , ZH10DL-06-06-08P , ZH13DS-08-10-10 , ZH13DS-08-10-10P , ZH13DL-08-10-10 , ZH13DL-08-10-10P , van chân không ZH05DS-06-01-06 , ZH05DS-06-01-06P , ZH05DL-06-01-06 , ZH05DL-06-01-06P , ZH07DS-06-01-06 , ZH07DS-06-01-06P , ZH07DL-06-01-06 , ZH07DL-06-01-06P , ZH10DS-06-01-08 , ZH10DS-06-01-08P , ZH10DL-06-01-08 , ZH10DL-06-01-08P , ZH13DS-08-02-10 , ZH13DS-08-02-10P , ZH13DL-08-02-10 , ZH13DL-08-02-10P , ZH05DS-01-01-01 , ZH05DS-01-01-01P , ZH05DL-01-01-01 , ZH05DL-01-01-01P , ZH07DS-01-01-01 , ZH07DS-01-01-01P , ZH07DL-01-01-01 , ZH07DL-01-01-01P , ZH10DS-01-01-01 , ZH10DS-01-01-01P , ZH10DL-01-01-01 , ZH10DL-01-01-01P , ZH13DS-01-02-02 , ZH13DS-01-02-02P , ZH13DL-01-02-02 , van chân không ZH13DL-01-02-02P dùng cho giác hút chân không

van hút chân không SMC | Giác hút chân không , điều áp chân không, van chân không SMC | Vacuum Vavle |  ZU05S van chân không ZU05L van chân không ZU07S van hút chân không van chân không SMCZU07L dùng cho giác hút chân không

Van hút chân không SMC ZH05BS-06-06 , ZH05BS-06-06P , ZH05BL-06-06 , ZH05BL-06-06P , ZH07BS-06-06 , ZH07BS-06-06P , ZH07BL-06-06 , ZH07BL-06-06P , ZH10BS-06-06 , ZH10BS-06-06P , ZH10BL-06-06 , ZH10BL-06-06P , ZH13BS-08-10 , ZH13BS-08-10P , ZH13BL-08-10 , ZH13BL-08-10P , ZH05BS-06-01 , ZH05BS-06-01P , ZH05BL-06-01 , ZH05BL-06-01 P , ZH07BS-06-01 , ZH07BS-06-01 P , ZH07BL-06-01 , ZH07BL-06-01 P , ZH10BS-06-01 , ZH10BS-06-01 P , thiết bị chân không ZH10BL-06-01 , ZH10BL-06-01P , ZH13BS-08-02 , ZH13BS-08-02P , ZH13BL-08-02 , ZH13BL-08-02P , ZH05BS-01-01 , ZH05BS-01-01P , ZH05BL-01-01 , ZH05BL-01-01P , ZH07BS-01-01 , ZH07BS-01-01P , ZH07BL-01-01 , ZH07BL-01-01P , ZH10BS-01-01 , ZH10BS-01-01P , ZH10BL-01-01 , ZH10BL-01-01P , ZH13BS-01-02 , ZH13BS-01-02 P , ZH13BL-01-02