SY9

Van điện từ khí SY9

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Cửa hàng: Số 28 Chùa Vua - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0905.972.868

Email : thuykhihagiang@gmail.com

Thông số kĩ thuật

SY5120-5LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 24V – 1/8″ ), SY5120-6LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 2V – 1/8″ ) ,SY5120-3LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 110V – 1/8″ ) ,SY5120-4LZD-01 (van dien tu  5/2 1 coil – 220V – 1/8″ ), SY5220-5LZD-01  (van dien tu  5/2 2 coil – 24V – 1/8″ ) SY5220-6LZD-01  (van dien tu  5/2 2 coil – 12V – 1/8″ ) SY5220-3LZD-01 (van dien tu  5/2 2 coil – 110V – 1/8″ ), SY5220-4LZD-01 (van dien tu  5/2 2 coil – 220V – 1/8″ ) ,SY5320-5LZD-01 (van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-6LZD-01 (van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-3LZD-01 ,(van dien tu  5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-4LZD-01 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )

van điện từ SMC SY3120-3LZD-M5 ,SY3120-4LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3120-5LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3120-6LZD-M5 ,SY3220-3LZD-M5 ,SY3220-4LZD-M5 ,SY3220-5LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3220-6LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3320-3LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3320-4LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3320-5LZD-M5 ,SY3320-6LZD-M5 , SY3420-3LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3420-4LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3420-5LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3420-6LZD-M5 ,van điện từ SMC SY3140-3LZD ,SY3140-4LZD ,SY3140-5LZD ,van điện từ SMC SY3140-6LZD ,van điện từ SMC SY3240-3LZD ,van điện từ SMC SY3240-4LZD ,SY3240-5LZD ,SY3240-6LZD ,SY3340-3LZD ,SY3340-4LZD ,SY3340-5LZD ,van điện từ SMC SY3340-6LZD ,SY3440-3LZD ,SY3440-4LZD ,SY3440-5LZD ,van điện từ SMC SY3440-6LZD ,SY3540-3LZD ,SY3540-4LZD ,SY3540-5LZD ,SY3540-6LZD

van điện từ SMC SY7120-3LZD-02

van điện từ SMC SY7120-4LZD-02 ,SY7120-5LZD-02

van điện từ SMC SY7120-6LZD-02 ,SY7220-3LZD-02 ,SY7220-4LZD-02 ,SY7220-5LZD-02 ,SY7220-6LZD-02 ,SY7320-3LZD-02

van điện từ SMC SY7320-4LZD-02 ,SY7320-5LZD-02

van điện từ SMC SY7320-6LZD-02 ,SY7420-3LZD-02 ,SY7420-4LZD-02 ,SY7420-5LZD-02 ,SY7420-6LZD-02 ,SY7520-3LZD-02 ,SY7520-4LZD-02 ,SY7520-5LZD-02 ,SY7520-6LZD-02

van điện từ SMC SY9120  SY9120-5DZD-03,  SY9120-6DZD-03,  SY9120-3DZD-03, SY9120-4DZD-03,  SY9220-5DZD-03, SY9220-6DZD-03, SY9220-3DZD-03,  SY9220-4DZD-03,  SY9320-5LZD-03, SY9320-6LZD-03,  SY9320-3LZD-03,  SY9320-4LZD-03, van điện từ SMC SY7120-3LZD-02 ,van điện từ SMC SY7120-4LZD-02 ,SY7120-5LZD-02 ,van điện từ SMC SY7120-6LZD-02 ,SY7220-3LZD-02 ,SY7220-4LZD-02 ,SY5120-5LZD-01 ,SY7420-5LZD-02 ,SY7420-6LZD-02 ,SY7520-3LZD-02 ,SY7520-4LZD-02 ,SY7520-5LZD-02 ,SY7520-6LZD-02

van parker PHS-510-S-6(1/8″)

van parker PHS-510-D-6(1/8″)

van trạm trộn PHS-520-S-8(1/4″)

van solenoid parker PHS-520-D-8(1/4″)

van solenoid parker PHS-520-C-8(1/4″)

van solenoid parker PHS-530-S-10(3/8″)

van parker PHS-530-D-10(3/8″)

van parker PHS-530-C-10(3/8″)

van dien tu parker PHS-540-S-15(1/2″)

van solenoid parker PHS-540-D-15(1/2″)

van parker PHS-541-S-15(1/2″)

van parker PHS-541-D-15(1/2″)