Bộ Lọc Đôi AC

Bộ Lọc Đôi AC

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Cửa hàng: Số 28 Chùa Vua - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0905.972.868

Email : thuykhihagiang@gmail.com

Thông số kĩ thuật

Lọc đơn W1000-01 , W1000-02 , W2000-02 , W3000-02 , W3000-03 , W4000-03 , W4000-04

Lọc đôi C1010-01 , C1010-02 , C2010-02 , C3010-02 , C3010-03 , C4010-03 , C4010-04

Lọc ba C1000-01 , C1000-02 , C2000-02 , C3000-02 , C3000-03 , C4000-03 , C4000-04

Điều áp R1000-01 , R1000-02 , R2000-02 , R3000-02 , R3000-03 , R4000-03 , R4000-04

 

Bộ lọc đôi AC2010-02, AC3010-03 , AC3010-02 , AC4010-04 , AC4010-06 , 5010-06 , AC5010-10

Bộ lọc ba AC2000-02 , AC3000-02 , AC3000-03 , AC4000-04 , AC4000-06 , AC5000-06 , AC5000-10

Bộ lọc đơn AW2000-02 , AW3000-02 , AW3000-03 , AW4000-04 , AW4000-06 , AW5000-06 , AW5000-10

Điều áp AR2000-02 , AR3000-02 , AR3000-03 , AR4000-04 , AR4000-06 , AR5000-06 , AR5000-10

Lọc đường ống AF2000-02 , AF3000-02 , AF3000-03 , AF4000-04 , AF4000-06 , AF5000-10 , AF5000-06

Châm dầu AL200-02 , AL3000-02 , AL3000-03 , AL4000-04 , AL4000-06 , AL5000-06 , AL5000-10

Xả tự động AD402-04